Algemene voorwaarden Vakantie Speelweek

Algemene voorwaarden Vakantie Speelweek

Stichting Buurthuis Maasstraat

 

Artikel 1 – Definities

 1. Vakantie speelweek: de Vakantie speelweek bij Buurthuis Maasstraat (VSBM) wordt gehouden in week 29 en wel van maandag 19 juli t/m 22 juli 2021.
 2. Stichting Buurthuis Maasstraat is de organisator van de Speelweek.
 3. Speelweekterrein: het Speelweekterrein bestaat uit het grasveld binnen de hekken van Buurthuis Maasstraat en er zal gebruik worden gemaakt van het aanliggende Zuiderpark.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen van de Speelweek en op een ieder die zich op het Speelweekterrein bevindt.

 

Artikel 3 – Toegankelijkheid Speelweekterrein

 1. De Speelweek is geopend van maandag t/m woensdag van 09:30-16:30 uur. En donderdag van 13.00-20.30 uur.
 2. De Vakantie speelweek Buurthuis Maasstraat 2021 kent een gevarieerd programma voor verschillende leeftijden.

Voor kinderen in de leeftijd 4 en 5 jaar is er op maandag en woensdagochtend een programma van 9.30 – 13.00 uur.

Voor de kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar is er een programma op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 – 16.30 uur. En op de donderdag 13.00 – 20.30 uur.

Voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar is er op donderdag een programma.

 

 1. De speelweek is in eerste instantie bedoeld voor kinderen uit het postcode gebied 7333 of voor kinderen op uitnodiging. Kinderen uit een ander postcodegebied kunnen geplaats worden op een wachtlijst en deelnemen als er nog plek is.

 

 1. Opgave geschiet alleen via het volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier Vakantie speelweek Buurthuis Maasstraat.

 

 1. Inschrijving is mogelijk tot maandag 5 juli 12.00 uur.

 

6 Vanaf 12 juli hoort u of u kind geplaatst kan worden op de VSBM

 

 1. Het terrein van VSBM is allen toegankelijk als er een juiste inschrijving is. Bij aanmelding op de opgegeven dag wordt er een gekleurd polsbandje uitgegeven die het kind om de pols draagt en waarvan de kleur per dag verschilt.

 

 1. Alle kinderen betreden het speelveld door het hek wat op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 9.315 uur geopend zal zijn en op donderdag vanaf 13.45 uur. Eerst zullen de polsbandjes worden uitgedeeld.

 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden vertegenwoordigers

 1. Vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. VSBM biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten bovengenoemde openingstijden.

Kinderen worden tot aan het hek van het speelveld gebracht en gehaald. Dit houdt verband met aanmelding en registratie.

 

Artikel 5 – Allergieën en geneesmiddelen

 1. De vertegenwoordigers van kinderen die afhankelijk zijn van geneesmiddelen, levensbedreigende ziektes hebben en/of overgevoelig zijn voor bepaalde (voedsel)bestanddelen (allergie/intolerantie), vragen wij hun kind voorafgaand aan de Speelweek aan te melden bij het bestuur van de Buurthuis Maasstraat en VSBM via mail adres: vakantiespeelweek@buurthuismaasstraat.nl Alle gevolgen voortvloeiend uit deze afhankelijkheid en/of overgevoeligheid komen te allen tijde geheel voor eigen rekening en risico van de vertegenwoordiger.

 

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Het bestuur van Stichting Buurthuis Maasstraat en VSBM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen die zich op het Speelweekterrein bevinden.
 2. Behoudens hetgeen in artikel 6.1 genoemd, is Stichting Buurthuis Maasstraat en VSBM slechts aansprakelijk voor directe schade van en/of letsel aan personen die rechtmatig op het Speelweekterrein verblijven, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Speelweek toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade en/of letsel waartegen Stichting Buurthuis Maasstraat en VSBM is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

– gevolgschade;

– immateriële schade;

– schade veroorzaakt door of vanwege bezoekende organisaties.

 

Artikel 7 – Gegevensverwerking

 1. Stichting Buurthuis Maasstraat en VSBM kan ten behoeve van

promotiedoeleinden en/of sfeerimpressies foto- en filmopnamen maken en gebruiken van hen die zich op het Speelweekterrein bevinden en/of van hen die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Stichting Buurthuis Maasstraat en VSBM. Door deel te nemen aan voornoemde activiteiten en/of door zich op het Speelweekterrein te begeven gaat men akkoord met voornoemde gegevensverwerking.